2013. szeptember 11., szerda

Szeptember tizenegyedike van,

egy nagyon rossz emlékezetű nap. 2001-ben ezen a napon érte terrortámadás az Egyesült Államokat. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, melyek később összeomlottak. Egy másik gép az arlingtoni Pentagon épületébe csapódott.
A terrorakció folyamán a géprablókkal együtt összesen 2995 ember vesztette életét.
"A pilótafülke nem válaszol. Valakit megkéseltek a business osztályon, és szerintem könnygázt is fújtak, nem tudunk lélegezni. Nem tudom, azt hiszem, eltérítettek minket" - jelentette az American Airlines Boston-Los Angeles járatán dolgozó kínai származású légiutas-kísérő a légitársaság foglalási osztályának 8 óra 19 perckor. Az amerikai hatóságok ennek a hívásnak köszönhetően értesültek először arról a terrorakcióról, amelynek végén bő egy órán belül két eltérített repülőgép beleütközött a World Trade Center ikertornyaiba, valamint egy harmadik a Pentagonba. Az al-Kaida terrorszervezet egy negyedik gépet is eltérített, de az utasok ellenállása miatt az nem érte el washingtoni célpontját, a pennsylvaniai Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőjáratok egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat.

1609. szeptember tizenegyedikén Henry Hudson - angol tengerész, utazó, felfedező - fölfedezte Manhattant, és másnap behajózott a később róla elnevezett Hudson-folyó  torkolatába. A folyón a mai Albanyig jutott fel. Hudson holland megbízásból az Ázsiába vezető átjárót kereste, de sohasem találta meg, mivel ilyen ott nem létezett. A területet akkor a lenape (más néven delaware) indiánok különböző csoportjai lakták (manahattoes, canarsies és raritan). Hudson felfedezései nyomán később holland expedíciók keltek útra és a helyi indián törzsekkel folytatott szőrmekereskedelemből húztak hasznot. Hudson maga 1610-ben már egy angol társaság szolgálatában tért vissza az északnyugati átjárót keresni. A telet a jég fogságában töltötte és a következő nyáron, mikor tovább akart indulni, a hajó legénysége fellázadt. Hudsont, tíz éves fiát és nyolc, a lázadáshoz nem csatlakozó személyt kitették a róla elnevezett öböl környékén.

1741. szeptember tizenegyedikén két évvel egy vesztes török háború, és tizenkét éves törvényhozási kényszerszünet után Mária Terézia a Pozsonyba összehívott magyar országgyűléshez fordult, hogy segítsenek koronáját fegyverrel megmenteni. Jól tudta, hogy trónját csak a magyar rendek segítségével tudja megvédeni a porosz fenyegetéstől, és azt is, hogy a Habsburg Birodalom szervezete korszerűsítésre szorul. Emiatt a Birodalom  felbomlása, széthullása egyáltalán nem tűnt lehetetlennek.
A magyar rendek kezdetben ellenállást mutattak, ezért Mária Terézia személyesen jelent meg az országgyűlésen, gyászruhát viselve, karján fiával, a gyermek II. Józseffel.A fiatal királynő hatásos beszédet mondott, ezt követően mondták ki a jelenlévő magyar nemesek egybehangzóan: „Vitam et sanguinem pro rege nostro!” (Életünket és vérünket a mi királyunkért!)
 A királynő cserében érvénytelenítette III. Károly király néhány magyarellenes intézkedését, illetve törvényben rögzítette a nemesi földbirtokok adómentességét, továbbá engedélyezte a hadseregben a magyar nyelvű vezényletet. A királyi engedmények fejében 11 magyar huszárezred (mintegy 35 000 katona) harcolt az osztrák örökösödési háborúban a Habsburg trónért.

1885. szeptember tizenegyedikén született David Herbert Lawrence, angol író, aki jó néhány műfajban sőt művészeti ágban mutatta meg ragyogó tehetségét, köztük regényekben, kisregényekben, novellákban, versekben, színpadi művekben, esszékben, de útikönyvekben, festészetben, fordításokban, irodalmi kritikákban és személyes levelezéseiben is.
Igazából őt is előbb a botrány tette világszerte igazán híressé, a Lady Chatterley szeretője körüli botránysorozat. Az ügy még 1928-ban kezdődött, a regény első, firenzei kiadása után, s voltaképpen csak az ötvenes években zárult le azzal az ünnepélyes bírói ítélettel, amely a legismertebb irodalmi kritikusok tanúvallomásaira támaszkodva hatályon kívül helyezte a könyv ellen hozott hatósági intézkedéseket. Ítélet van tehát róla még Angliában is, hogy a Lady Chatterley's Lover nem szeméremsértő, nem erkölcsrontó könyv.
Dacára annak, hogy nagyon szeretem a Szülők és szeretők-et, a Szivárványt, A tollas kígyót és persze a Lady Chatterley-t, melyek regények mind, azért igazat kell adnom – hát persze! – Szerb Antalnak: "Remekművei a novellái. Ezekben tiszta művész, a próféta háttérbe szorul a zseniális lélekábrázoló mögött."
Ha életművén végigtekintünk, úgy válik szét két külön részre, mint egy könyv, amely évekig hevert kinyitva, lapjára fordítottan. Az a pont, ahol szétválik, időben egybeesik Lawrence Angliából való önkéntes száműzetésének kezdetével. Eddig tart Lawrence realisztikusabb korszaka, s ekkor kezdődik, 1920 körül, a prófétikus szakasz. Ugyanis Lawrence egész életében egy saját filozófia kialakításán fáradozott, mondhatni prófétikus elánnal. A Szülők és szeretők ki nem adott előszavában említést tesz dualista gondolkodásáról, a Szentháromságra hivatkozva. Ahogy filozófiája fejlődött, úgy távolodott el a keresztény analógiáktól, közelítve a miszticizmus, a buddhizmus, sőt a pogány hit felé. Bizonyos szempontból, Lawrence számít az okkult  tudományok iránt a 20. században megindult érdeklődés előfutárának.

„Se avanzo, seguitemi, se indietreggio, uccidetemi, se mi uccidono vendica­temi!”
(Ha előretörök, kövessetek, ha meghátrálok, öljetek meg, ha meggyilkolnak, bosszuljatok meg!) – hangzott el Benito Mussolini szájából 1926. szeptember tizenegyedikén, öt órával azután, hogy csodával határos módon megmenekült Violet Gibson, egy paranoiás ír nő revolverének golyójától.
Ez volt az első sikertelen merénylet a Duce ellen. Kár, hogy sikertelen. Akkor talán még időben lett volna.

1935. szeptember tizenegyedikén született German Sztyepanovics Tyitov,  az első űrhajós, aki egy napnál többet tartózkodott az űrben. 25 óra 18 perc alatt tizenhétszer látta felkelni és lemenni a Napot. Már a Vosztok-1-nél is őt jelölték Jurij Gagarin mellett, ám az űrhajózási állami bizottság a start napjának reggelén döntött: Gagarin repülhetett, Tyitov tartalék lett. Ezért aztán másodikként  1961. augusztus hatodikán reggel 9-kor indult (moszkvai idő szerint) a Vosztok-2, a  szovjet Vosztok-program második emberes küldetése German Tyitovval a fedélzetén.

1940. szeptember tizenegyedikén a magyar hadsereg bevonult Kolozsvárra, a második bécsi döntés értelmében. Észak-Erdélyt az augusztus harmincadikán kihirdetett döntés ítélte Magyarországnak, a magyar honvédség szeptember ötödikén lépte át a határt Szatmárnál, Máramarosszigetnél és Nagykárolynál, és tizenegyedikén érkezett Kolozsvárra.. A bevonuló honvédcsapatokat a magyarlakta településeken ünneplés fogadta. A német lakosság jóval hűvösebben reagált, gyakran horogkeresztes zászlókkal fogadta a bevonulókat; a magyarosodottabb svábok azonban sokszor a magyarokhoz hasonlóan örültek a változásnak. A román népesség legtöbbször visszahúzódott házaiba. A helyi zsidó lakosság – a Vasgárda  romániai hatalomra jutása miatt – többnyire rokonszenvvel fogadta a magyar honvédséget.

1941. szeptember tizenegyedikén kezdődött meg annak az ötszögletű (könyvtárnak szánt) épület építése, mely később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium székháza lett. Milyen különös a sors, nem? 2001-ben épp ezen a napon érte terrortámadás a Pentagont is.

1973. szeptember tizenegyedikén Chilében az USA támogatásával katonai puccs döntötte meg Salvador Allende demokratikusan megválasztott rendszerét. A terrornak mintegy 3000 ember esett áldozatául. Augusto Pinochet katonai diktatúrája a baloldali pártokat és a szakszervezeteket a legkegyetlenebb eszközökkel számolta fel. Valahol tán még fellelhető A stadion című írásom, hát az nagy részt erről szól.

Harminchatodik születésünnepén Isten éltesse Varró Dánielt!
Eszedbe jut, hogy...
Eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson
valahogy mégis elfelejteni,
leírod, aláhúzod, kiragasztod,
szamárfülecskét hajtogatsz neki,

kisimítod, odateszed a székre,
az ágy mellé, hogy szem előtt legyen,
leülsz, kötsz egy csomót a lepedőre,
elalszol, elfelejted, hirtelen

eszedbe jut, felugrasz, zsebre vágod,
a szíved közben összevissza ver,
sehogy sem hiszed el, hogy ott van nálad,

kihúzod, megtapogatod, de mindjárt
el is teszed, és ráhúzod a cipzárt -
mikor megnyugszol, akkor veszted el.

2 megjegyzés: