2013. augusztus 13., kedd

Augusztus tizenharmadika van

Gyászos, szomorú emlékezetű nap: 1849-ben ezen a napon sötétedett be számunkra Világosnál. A teljhatalommal felruházott Görgey Artúr  törzskarával a Bohus-kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger orosz vezérkari főnök  és Frolov tábornok jelenlétében. Magára a fegyverletételre a szőllősi mezőn került sor.
Valljuk be: Görgeynek nem sok választása maradt: vagy az osztrákok (Haynau), vagy az oroszok (Paszkievics) előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi lépéstől a déli magyar hadsereg felbomlásának szörnyű képe rettentette vissza – joggal. Haynautól nem sok jót várhatott, míg az oroszok legalább a fegyvert letevők életét garantálták.
Az osztrákok előtt való meghódolást úgy értelmezhette volna a külvilág, hogy egy törvénytelen lázadás bukott el, a lázadók pedig meghódoltak a törvényes uralkodó előtt. Az oroszok előtti – feltétel nélküli – fegyverletétel mást üzent; azt, hogy Európa két legerősebb katonai hatalmának seregeivel szemben nincs mód további fegyveres ellenállásra, mert csak értelmetlen tömeges pusztulás az eredmény.
A következmények ennek ellenére súlyosak lettek: Világos után az osztrákok véres megtorlásba kezdtek. Több száz katonát és civilt ítéltek halálra és még többet várfogságra,  a  foglyul ejtett katonákat erőszakkal besorozták az osztrák hadseregbe. Végül pedig 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, ugyanezen a napon főbe lőtték gróf Batthyány Lajost,az első független magyar kormány miniszterelnökét is.

Ez a nap, augusztus tizenharmadika, nem csak számunkra sötét, gyászos emlékezetű, de az aztékok leszármazottainak is bizonyára: 1521-ben Hernan Cortés és hódító hada ezen a napon foglalta el Tenochtitlant, a Birodalom fővárosát. Moctezuma – helytelenül: Montezuma - király meghívta a konkvisztádort a székvárosába, Tenochtitlanba, de Cortés megsejtette, hogy csapdába akarják csalni, és foglyul ejtette Moctezumát, mert tudta, addig nem támadják meg az aztékok, amíg az uralkodójuk a kezében van. A meghódolás azonban kikezdte Moctezuma tekintélyét: mikor népéhez próbált szólni, azok kő- és nyílzáport zúdítottak rá, és olyan súlyosan megsebesítették, hogy három nap múlva meghalt.

Németország történetében is zord nap volt augusztus tizenharmadika, éspedig 1961-ben. A keletnémet állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt, Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárták a város nyugati megszállás alatt lévő szektorainak az NDK-val érintkező, korábban nyitott határvonalát, bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drótakadályokból, később egyre összetettebb műszaki megoldásokból, az NDK területén kiépült a vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó berlini fal.

 1899-ben ezen a napon született Alfred Hitchcock, zseniális angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Tudjátok, mind: Téboly; Madarak; Idegenek a vonaton; A Manderley-ház asszonya; Psycho.

1906. augusztus tizenharmadikának szülötte Borsos Miklós szobrász- éremművész és grafikus volt. Korai művei között vannak drámai hangvételű, az expresszionizmussal rokon alkotások (Siratóasszonyok), de művészetét inkább a lírai hang vagy a finom melankólia jellemzi (Merengő). Fő művei az európai szobrászati hagyománynak az Arp, Brâncuşi nevével jelzett irányához tartoznak. Ezt egyesíti azzal a "pannon szellemmel", amelynek forrása a dunántúli táj (az egykori római Pannonia provincia), és annak kulturális tradíciója. Különleges márványokból készült, nagyon érzékletesen megmunkált szobrain a mítosz és a történelem olvad egységbe a végletesen leegyszerűsített természeti formákkal. Vonzódását az irodalomhoz nemcsak nagyszámú illusztrációja bizonyítja, hanem olyan szobrai is, mint a Godot-ra várva, vagy a Lampedusa novellájának ihletésére készült Lighea címet viselő variációk.

1921-ben ezen a napon született Sarkadi Imre, Kossuth- és József Attila-díjas írónk. Éppen ott tartott, hogy író és olvasó kortársak végre odasorolják az élő irodalom legnagyobbjai, legeredetibb művészelméi közé, amikor meghalt. Méghozzá úgy halt meg, hogy sohase fog kiderülni, vajon öngyilkosságot követett-e el, vagy egy ostoba virtuskodás áldozata lett-e. Egyéniségéből, életútjából mind a két lehetőség valószínűsíthető. Akik jól ismerték, öngyilkosságot gyanítanak; akik még jobban ismerték, balesetnek vélik, olyan balesetnek, amely ha nem ekkor, hát máskor okvetlenül bekövetkezett volna, mert egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal, az önpusztítással. Hiszen máskor is megtörtént, hogy alkoholtól bódult fejjel felmászott egy háztetőre, és kötéltáncoshoz méltó akrobatikával végigment a tetőzet gerincén, és máskor is megesett, hogy két kézzel kapaszkodva az ablakpárkányba, kifüggesztette magát többemeletnyi magasságban, majd visszahúzódzkodott, és nevetve kért még egy pohár pálinkát. Hát egy ízben így zuhant a halálos mélységbe egy nagyon sok emeletnyi ablakból. Különösen szeretett művei nálam: az Oszlopos Simeon, A gyáva és persze az Oldás és kötés.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése